קיץ בטוח עם בשורות טובות!

ישיבות ועדות משנה של ועדת כלכלה

ביום חמישי הקרוב תתקיימנה שתי ישיבות של ועדות משנה של ועדת כלכלה. ישיבה אחת ,של ועדת המשנה לקידום מנופי צמיחה של ענף החקלאות בראשות חבר הכנסת אלון שוסטר תדון בנושא "הקואפרציות החקלאיות – התאגדות כמנוף צמיחה לחקלאות". ישיבה שניה ,של ועדת המשנה לפיקוח על משק המים בראשות חבר הכנסת זאב אלקין. הוועדה ממשיכה את הישיבה שהתקיימה לפני כחודש. הישיבה תתמקד בחיבור האזורים המנותקים מהמערכת הארצית -הגליל העליון ורמת הגולן .

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות