חג אביב שמח!

פגישה ברשות המים

השבוע נפגשו אילנו ואורי בכירי רשות המים : חזי ליפשיץ, זאבי אחיפז, דני גרינוולד וגלעד פרננדס.

בפגישה עלו הנושאים הבאים:

  • יתרות מהסכם המים 2006 ותיקון 27: בשנת 2006 ובשנת 2018 נחתמו הסכמי מים עם החקלאים. מסכומי הכסף שהוקצו לטובת השקעות נותרה יתרה של כ- 96 מיליון ₪ שטרם נוצלה. למרות שעל פי ההסכם ניתן להאריך  את תוקף השימוש בכספים עד יוני 2024, נציג האוצר בוועדת היישום מתנגד (החברים בוועדת היישום הם: נציג משרד החקלאות – צביקה כהן, נציג רשות המים – זאבי אחיפז, נציג האוצר – גל ברנס ואנוכי).  בשבוע הקרוב תתקיים ישיבה של ועדת היישום כדי לנסות, שוב, להגיע להסכמות בנושא. נציג הרשות בוועדה, זאבי ימשיך ויתמוך בעמדתנו כפי שעשה עד כה. יש לציין שאי אישור ההארכה פוגע באמון החקלאים במערכת ועל כן אנו מקווים שנצליח להביא את ההארכה לאישור.
  • שינויים בהסכם המים – ביקשנו שכל שינוי בהסכם המים יהיה בהסכמה. הסברתי לאנשי רשות המים שהם צריכים לבוא לקראת החקלאים והחקלאות, ואם מחיר המים יהיה גבוה מדי ולא ישתלם לחקלאי לקחת אותו הם פשוט לא ייקחו. הבהרנו, שבמיוחד בתקופה בה אנחנו רואים את ההשלכות של  משבר האקלים, אסור לנו להיות  תלויים בייבוא  ולהפקיר  את ביטחון המזון שלנו. זאת , בייחוד לאור  האיומים הרבים הנוספים שקיימים כיום.
  • עמדת רשות המים – לאחר שהצגנו את הדברים – חזי דיבר ואמר שעמדת ההתאחדות נשמעת לו  ושיש לנו אוזן קשבת ברשות המים. חזי הזכיר את  הצוות המקצועי המשותף, שדן יחד עם אנשי הרשות בנושא מחיר המים השפירים. חזי הודיע שלא יחזיר את דו"ח שמרת "לשולחן" עד שלא נגיע למתווה מוסכם לגבי מחיר המים השפירים. בשלב זה, משרד החקלאות לא בתמונה, אבל ברור שבהמשך גם משרד החקלאות יכנס לדיונים מול האוצר.  חזי פירט את ההשקעות שרשות המים עושה בתחום השבת מי הקולחין לחקלאות (השקעות רבות בסכומי כסף לא מבוטלים). הבעיה בכל המהלך של מחיר המים הוא שהאוצר כורך את נושא מחיר המים ברפורמה בחקלאות וזה מעכב את הדיונים. בכל מקרה הבהרתי לחזי שכל עוד אין פתרון ברפורמה לא ניתן להעלות את מחיר המים כלל. בנוסף הבהרתי שאנחנו מתנגדים לקשור בין נושא הורדת המכס והתמיכות לבין מחירי המים לסוגיו השונים.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות