חג אביב שמח!

פגישה עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אבי דיכטר

  1. השבוע התקיימה פגישה עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אבי דיכטר בהשתתפות  חברי ההנהגה החקלאית (שי חגג', דובי אמיתי, יעקב בכר, ניר מאיר, ואנוכי – עמית יפרח נעדר עקב חופשה משפחתית). בפגישה השתתפו גם בועז סופר ואילנה. בתחילת הפגישה הודתה ההנהגה החקלאית לשר החקלאות, למנכ"ל ולצוות המשרד על תמיכתם בחקלאות ובחקלאים ועל המאמצים הרבים שהם עושים לקידום החקלאות ולפתרון בעיות רבות . 

בפגישה עלו הנושאים הבאים:

  • הרפורמה בחקלאות: הפעימה השלישית תכנס לתוקף (בינואר 2024) והחקלאים טרם קיבלו את התמיכות שהובטחו על הפעימות הראשונות. הנהגה הבהירה לשר שכל זמן שלא ניתנת התמיכה, בהתאם לסכומים שסוכם עליהם עם משרד החקלאות,  אנחנו דורשים להחזיר את המכס למצב שהיה ערב החתימה על הצו להפחתת המכסים ב- 16 במרץ 2022. בנוסף טרם הופעל המנגנון הפעלת התקציב לעידוד השקעות ומו"פ , דבר הפוגע בצמיחת הענף ובביטחון המזון של מדינת ישראל. ההנהגה הפצירה בשר לעשות מאמץ גדול במטרה שהתקציב שאושר בסכום של 2.6 מיליארד ₪ למשך 5 שנים יופעל בהקדם. בנוסף טרם הושגו הסכמות בעניין ענפי שמן הזית והדבש וטרם סוכם המתווה למתן התמיכה, במטרה שהמגדלים שמתפרנסים מענפים אלה יוכלו להמשיך ליצר, להשקיע ולהתפרנס. בסיכום הדיון בעניין "הרפורמה בחקלאות" הודיע השר שלא תהיה הפחתת מכסים נוספת (ב-ינואר 2024) מבלי שסוגיית התמיכות תיפתר בהתאם למתווה שמוסכם על משרד החקלאות והחקלאים.  כמובן שאנו נמשיך לעקוב ולהיות עם אצבע על הדופק. 
  • הסכם המים – בשנת 2006 ושנת 2018 נחתמו הסכמי מים עם החקלאים. במסגרת ההסכמים ניתנו סכומי כסף להשקעות. לא כל התקציב שאושר בהסכמים אלה נוצל.  בהסכם קיים סעיף המאפשר את הארכת ההסכם בשנה בהחלטה של וועדת היישום, שמונה 4 חברים ששלושה מהם מסכימים להארכה מלבד נציג משרד האוצר, מדובר על סכום לא מובטל של כ- 96 מיליון ₪ שטרם נוצל. ההנהגה ביקשה מהשר לפעול במטרה שהתקציב שאושר בדין ישוחרר לחקלאים הזכאים.  בנוסף התקיים דיון על כך, שרשות המים מתכננת בינואר 2024 להעלות את מחירי המים לסוגיו השונים, דבר שאנו מתנגדים אליו בתוקף. השר הביע את דעתו בנוגע למחירי המים לחקלאות והודיע שכוונתו לפעול שמחירי המים לחקלאות לסוגיו השונים לא יעלו .
  •  עובדים זרים –השר תיאר את הפעולות שעשה ועושה המשרד להוספת 9,000 עובדים זרים  ו- 500 עובדים ירדנים יומיים. השר הודיע שהמשרד הגיש הצעת חוק ממשלתית להגדלת זמן השהייה של העובדים הזרים בחקלאות מ-5 שנים ל-7 שנים. הכוונה שהצעת החוק תאושר בהליך מהיר כבר במושב הבא של הכנסת.  פעולה זו במקביל לכניסה של עובדים זרים נוספים תאפשר הגדלה מיידית של מספר העובדים הזרים בחקלאות. ההנהגה ביקשה מהשר לנסות לקבוע לוחות זמנים לביצוע וקידום הבאתם לחקלאים. בנוסף, הודתה הנהגה  למשרד על תיקון המקדמים של עובדים זרים בענפי החי וביקשה לקדם את יישום המקדמים החדשים של בעלי החיים במהירות האפשרית. גם בנושא זה זכינו לאוזן קשבת ונמשיך לפעול ליישום ההחלטות. בסוף הפגישה גם מצאה לנכון ההנהגה להביע את מורת רוחה מאי קיום הסכמים והתחייבויות ע"י  משרד האוצר.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות