חג אביב שמח!

איגרת מתוקנת בענף ההטלה

בתחילת השבוע חתם מנהל השירותים הווטרינרים, ד"ר תמיר גושן על איגרת חדשה בנושא שדרוג הלולים בענף ההטלה. האיגרת קובעת אבני דרך חדשים שעל פיהן יוכלו מגדלים לאכלס את לולי ההטלה הישנים וקבעה מועד אחרון למעבר ללולים חדשים באזורי גידול , כאשר כל הלולים יהיו לולים נטולי כלובים. פרסום האיגרת מביאה בשורה ללא מעט מגדלים (ועל כך התודה למנכ"ל משרד החקלאות שפעל ללא לאות לפרסום איגרת מתוקנת), אבל עדיין יהיו משקים רבים שלא יוכלו לאכלס את הלול שלהם. הדרך היחידה לסייע לאותם מגדלים היא הקמת ועדת ערר בראשותו של המנכ"ל שתנסה לפתור את הבעיה.  

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות