חג אביב שמח!

הגדלת מכסת העובדים הזרים

בתחילת השבוע קבלה הממשלה את ההחלטה, עליה עמלנו תקופה ארוכה, להגדלת מכסת העובדים הזרים ב- 9,000 עובדים נוספים והוספת 500 עובדים ירדניים יומיים בערבה התיכונה והדרומית. ברכנו על המהלך, אולם בו בזמן הדגשנו כי מדובר בכמות קטנה ביחס לנדרש. נמשיך לפעול להגדלת המכסה מצד אחד וההכרה באגרות והפחתת העלויות מן הצד השני.  

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות