חג אביב שמח!

בג"ץ המשתלמים

אחת מההחלטות המשפטיות החשובות בתחום החקלאות התקבלה בשבוע שעבר, כאשר  . בג״צ דחה את העתירה של קו לעובד כנגד תכנית ההכשרה החקלאית למשתלמים. קו לעובד ניסו במהלך כל המשפט לצבוע את התכנית בצבעים של עבדות וסחר בבני אדם. לשמחתנו העתירה נדחתה ודבריה של הנשיאה חיות ראויים לאזכור והדהוד, שכן לא בכל יום אנו רואים כזה פרגון בדרגים ובמקומות האלה לחקלאות הישראלית:  "איני סבורה כי עלה בידי העותרת לעמוד בנטל המוטל עליה לבסס את הטענה לפיה תכנית המשתלמים מהווה למעשה "אחיזת עיניים", ושאין לראות בה תכנית לימודית. הידע שנצבר בישראל בתחום החקלאות הוא מקור לגאווה עבורנו ברמה העולמית, ואחת המטרות שהתכנית נושא העתירה הציבה לעצמה היא כי משתתפיה "יהפכו עם שובם למדינות מוצאם ל'שגרירים של ישראל'. תכנית הכשרה חקלאית למשתלמים ממדינות מתפתחות, המקנה להם ידע ויכולות מודרניים, המבוססים על הישגיה המתקדמים של החקלאות הישראלית, היא לא רק אפשרית, כעניין משפטי, אלא גם ראויה ומבורכת, מכל בחינה אפשרית: אנושית, ערכית ומדינית."

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות