חג אביב שמח!

ישיבות ועדת כלכלה

בשבוע הקרוב יתקיימו שני דיונים חשובים בוועדת הכלכלה. ביום שני יעלה לדיון הנושא של סימון ארץ מקור, וביום רביעי שר החקלאות ופיתוח הכפר ידווח לוועדת הכלכלה על פעילות המשרד. הדיון של סימון ארץ מקור חשוב וחיכינו לו תקופה ארוכה. אנו מקווה שהחקיקה תסתיים במהרה ושהחוק יסייע באבחנה בין תוצרת מקומית לייבוא.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות