קיץ בטוח עם בשורות טובות!

עדכון מחיר הביצה למגדל

למגדלי ביצים למאכל שלום,

בשעה טובה מומש בחלקו סעיף מתוך ההסכם שנחתם והמתייחס לעדכון מחיר הביצה למגדל (פעימה שניה).

יחד עם זאת עדיין לא נקבע בצו, המחיר המפוקח למגדל כפי שסוכם.

אי לזאת כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל ערכה תחשיב מומלץ על בסיס צו המחירים שפורסם.

מצ״ב טבלת תשלום למגדל על פי גדלים וכן מחיר ממוצע, מחירים אלו כוללים את התוספת שניתנה ביולי 2022 לאחר חתימת ההסכם (בגובה 4.3 א״ג לביצה).  העלייה במחיר הביצה הייתה ב – 18.63% לכל סוגי הביצים.

לצפייה במחירי קנייה מהמגדל באגורות לביצה

הודעה על עדכון מחירי ביצים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשפ"ג-2023

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות