חג אביב שמח!

הרפורמה לאימוץ התקינה האירופאית במזון

לאור ההשפעה שתיתכן לחוק זה על החלקאות הישראלית, אנו פועלים ללא לאות להסיר את הנושא מסדר היום החקלאי. השבוע התכנסה וועדת בריאות לישיבה ראשונה בה הציגו את החוק. בישיבה השתתפו שר הבריאות ומנכ"ל המשרד וכן מנכ"ל משרד החקלאות והצוות המקצועי הבכיר  של משרד החקלאות שעוסק בנושא זה. הדגשנו בישיבת הוועדה את האי ודאות הקיומית של ענף החקלאות בישראל, המתחזקת לאור החוק המוצע. פנינו בישיבה לחברי הכנסת לבטל את כל הסעיפים בחוק, שמהווים איום קיומי על החקלאות ולחילופין להתמקד בחיזוק החקלאות המקומית. ציינו כי ההתאחדות בחנה את ההשפעה של החוק יחד עם אנשי מקצוע ואלה מצאו 14 רגולציות שמשפיעות על החקלאות, ושאת חלקן יש לטל לאלתר כדי לאפשר קיומה של חקלאות ישראלית ולהבטיח את ביטחון המזון.

על פי הבדיקה שלנו הרפורמה הזו תביא לפגיעה קשה בייצור המקומי – חקלאות ותעשייה. הדגשנו בפני חברי הוועדה מה קרה עם רפורמות העבר – את הפגיעה הקשה בגידולי השום והזיתים לשמן והעובדה שכל הרפורמות שנעשו פגעו קשות בחקלאות ולא הורידו את יוקר המחיה .

כהכנה לישיבת הוועדה, ביום ד' נפגשתי עם יו"ר הוועדה, ח"כ יוני משריקי (ש"ס). מצאתי אצלו אוזן קשבת, אהדה והכרה בחשיבות החקלאות הישראלית. בפגישה עם ח״כ משריקי הסברתי על הפגמים שקיימים לתפיסתנו בחוק. אני מאמין שאנחנו מסוגלים להשפיע על חברי ועדת הבריאות להסכים לאשר את השינויים הדרושים. אנחנו נמשיך ונפעל בשיתוף פעולה של כלל המגזר החקלאי ככל יכולתנו, במטרה לצמצמם את הפגיעה של החוק בחקלאות הישראלית .

כחלק מהמאמצים שלנו בתחום, התאחדות חקלאי ישראל, כגוף המאגד את כלל הארגונים החקלאיים, שכרה את שירותיו של היועץ ד"ר זאב פייקובסקי כדי שיסייע לנו מבחינה מקצועית, ואכן השבוע התקיימה פגישה עם ד"ר זאב פייקובסקי בה הציג את ממצאי העבודה שבצע ואת הבעייתיות הרבה בכל המישורים, אם הרפורמה הזו תאושר בקריאה שניה ושלישית. 

בנוסף התקיימה גם פגישה עם הלובי החקלאי בה הצגנו את עמדת ההתאחדות ושיתפנו את  האירגונים במסרים העיקריים שלנו. במקביל אנו מנסים לפגוש את כלל חברי וועדת בריאות בכדי להסביר את עמדתנו ולהציג את הבעיות והפערים שקיימים בחוק המוצע לחקלאות המקומית. במקביל התקיימה גם פגישה עם הנהלת איגוד תעשיות המזון ועם הנהלת איגוד תעשיות הכימיה ,הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים במטרה לפעול במשותף בנקודות שבהן יש לנו ולהם אינטרסים משותפים לביצוע שינויים בחוק .

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות